MEMORIAŁ im. JURKA ZAWADZKIEGO Zawody w kolarstwie górskim.

MEMORIAŁ im. JURKA ZAWADZKIEGO  Zawody w kolarstwie górskim.
Kiedy : 2012-05-01 godz. 12:00 do 16:00
Miejsce : Baza Harcerska Czerwonak ul. Kasprowicza 45
Impreza biletowana : Tak
Cena biletu : 15

Zawody rozgrywane są na dystansie 31 km. 
Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.


Kategorie wiekowe:
Open
Młodzik od 15 do 16 lat
Juniorzy od 17 do 18 lat
Elita od 19 do 30 lat
Masters I od 31 do 40 lat
Masters II- mężczyźni od 41 do 50 lat
Masters III- mężczyźni od 51 lat
Open Panie


Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
We wszystkich spornych sprawach nieregulowanych tymi przepisami będzie decydowała komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorami.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodniczki i zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego z punktów kontrolnych.
Brak numeru startowego, lub uszkodzenie uniemożliwiające odczytanie przez sędziów na wszystkich punktach kontrolnych będzie karane dyskwalifikacją.
Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad „Fair Play”, regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów oraz wszystkich uczestników zawodów.
Zawodnicy powinni szanować zieleń oraz nie zanieczyszczać terenu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Zawodnicy są zobowiązani do jazdy w kasku sztywnym.

 

REGULAMIN

Dodaj komentarz

komentarzy : 0

Brak komentarzy. Skomentuj pierwszy!

E-mail
Tytuł (*)
Treść (*)
(*) Pola wymagane