XVII Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie "Family Cup" 2012

XVII Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Family Cup 2012
Kiedy : 2012-02-05 godz. 09:00 do 17:00
Miejsce : Stok „Euro”, kompleks narciarski „Śnieżka”, Karpacz
Impreza biletowana : Nie

Biuro zawodów:          Klub Sportowy „Śnieżka” Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 67a, 58-540 Karpacz,
www.kssniezka.pl, e-mail: kssniezka@wp.pl , tel/fax 75 76 19 497, kom:  723 446 664
 
Konkurencja:
- narciarski slalom gigant – 2 przejazdy
- snowboardowy slalom gigant – 2 przejazdy
(uwaga: w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych / śniegowych odbędzie się 1 przejazd)
 
Kategorie wiekowe i prawo startu: zgodnie z regulaminem Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie "Family Cup"
 (http://www.familycup.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=43)
 
Zgłoszenia:
- do dnia 04.02.2012 pocztą elektroniczną, faxem lub listownie na adres biura zawodów K.S. „Śnieżka” Karpacz
- do dnia 02.02.2011 na stronie www.familycup.com.pl
- w dniu zawodów do godz. 10.00 na stoku „Euro”
 
Opłaty: opłata startowa – powyżej 14 roku życia: 30,- pln; do 14 roku życia: 20,- pln (zawiera poczęstunek i ubezpieczenie NW). Dla zgłaszających się w dniu zawodów opłata startowa będzie wynosić odpowiednio: 45 i 30 pln. Karnety narciarskie we własnym zakresie.
 
Program zawodów:
04.02.2012:
Godz. 20.00 – odprawa techniczna, losowanie numerów
05.02.2012:
9.00 – 10.30 – przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń, pobieranie opłat startowych, wydawanie numerów – Biuro zawodów na stoku „Euro”
9.30 – 10.30 – oglądanie trasy
10.45 – start zawodów I przejazd w kolejności:
narciarze kategorie: A, B, C, I, H, G, D, E, F
snowboardziści kategorie: C, A, B
12.00 – II przejazd w kolejności (UWAGA: godzina rozpoczęcia uzależniona od ilości startujących, w przypadku niekorzystnych warunków śniegowo-atmosferycznych II przejazd może zostać odwołany):
narciarze kategorie: A, B, C, I, H, G, D, E, F
snowboardziści kategorie: C, A, B
15.00 – planowany koniec zawodów
17.00 – uroczyste zakończenie, rozdanie nagród w sali sportowej K.S. „Śnieżka”, ul. Konstytucji 3 Maja 67a, wejście od ul. Żeromskiego.
 
Nagrody:
miejsca 1 – 3 puchary,
miejsca 1 – 6 dyplomy,
wszyscy uczestnicy którzy ukończyli konkurencję biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
 
WYCIĄG Z REGULAMINU
 
§ 4
 
Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:
W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkujące stale lub czasowo w Polsce i nie posiadające licencji zawodniczej PZN, PZS lub ISF, z wyjątkiem dzieci do 12 roku życia (rocznik 2000 włącznie). Byłych zawodników obowiązuje okres karencji. Jego długość jest różna w zależności od kategorii wiekowych.
Dopuszcza się start zawodników posiadających licencję, jednakże ich start odbywa się poza konkurencją.
Zgłoszenia na zawody Family Cup przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familycup.pl jak również przez Organizatorów Regionalnych bezpośrednio pod podanymi adresami kontaktowymi. Zgłoszenia na zawody przyjmowane są do dnia poprzedzającego zawody. Osoby zgłaszające się w dniu zawodów obowiązuje powiększona o 50% stawka opłaty startowej.
§ 5
Zasady karencji byłych zawodników:
Do 12 lat (2000 rok włącznie)- bez karencji
od 13 do 19 lat - 3 lata karencji
od 20 lat - 5 lat karencji.
 
§ 6
Kategorie i dystanse:
1. Snowboardowy slalom gigant
3 kategorie wiekowe z podziałem „kobiety”, „mężczyźni”:
A do 18 lat, a więc do rocznika 1994 włącznie
B od 19 - 35 lat, a więc od rocznika 1993 włącznie do rocznika 1977 włącznie
C od 36 lat, a więc od rocznika 1976 i więcej
 
 2. Narciarski slalom gigant.
9 kategorii wiekowych z podziałem „kobiety”, „mężczyźni”
A do 8 lat - do rocznika 2004 włącznie i młodsze
B 9 - 10 lat - roczniki 2003, 2002
C 11-12 lat - roczniki 2001, 2000
D 13 - 15 lat - roczniki 1999, 98, 97
E 16 - 19 lat - roczniki 1996, 95, 94, 93
F 20 - 35 lat - roczniki od 1992 (włącznie) do 1977 (włącznie)
G 36 - 45 lat - roczniki 1976 (włącznie) do 1967 (włącznie)
H 46 - 55 lat - roczniki od 1966 (włącznie) do 1957 (włącznie)
I od 56 i więcej - roczniki 1956 (włącznie) i więcej
 
§ 7
Klasyfikacja rodzinna.
1. Reprezentację rodzinną (narciarstwo alpejskie) stanowią trzy osoby, z góry, przy zgłoszeniu wyznaczone przez kapitana rodziny i zgłoszone w jednej konkurencji - osobno dla slalomu narciarskiego, natomiast w przypadku snowboardu będą to dwie osoby, pomiędzy którymi zachowana jest różnica pokoleń.
2. W klasyfikacji rodzinnej – narciarstwo alpejskie - mogą startować tylko następujące trzyosobowe składy:
• ojciec, matka, dziecko,
• dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka.
Natomiast w klasyfikacji rodzinnej – snowboard - możliwe są tylko kombinacje:
• rodzic - dziecko,
• dziadek lub babcia - wnuczka lub wnuk.
3. Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca - ojczyma, zamiast matki - macochy.
4. W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie nie stanowią rodziny.
5. W klasyfikacji rodzinnej (narciarstwo alpejskie i snowboard) w eliminacjach regionalnych o kolejności decyduje suma czasów zdobytych przez poszczególnych członków rodzin w swoich kategoriach wiekowych.
8. W zawodach mogą brać udział większe niż 3-osobowe reprezentacje rodzin, ale przy zgłoszeniu kapitan rodziny z góry zgłasza organizatorowi podstawowy, 3-osobowy (lub 2 osobowy - snowboard) skład, który liczyć się będzie w klasyfikacji rodzinnej.
 
§ 13
Koszty udziału i ubezpieczenie
1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt.
2. Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek).
4. Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmujemy, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.
5. Organizator regionalny ma prawo do pobierania kaucji za numery startowe, zwracanej po oddaniu numeru.
6. Organizator Główny zapewnia ubezpieczenie każdej imprezy od OC na kwotę 100 000 zł i każdego uczestnika tylko w czasie przejazdu lub biegu na kwotę 11 000 zł. Każdy uczestnik ma prawo doubezpieczyć się we własnym zakresie.

Dodaj komentarz

komentarzy : 0

Brak komentarzy. Skomentuj pierwszy!

E-mail
Tytuł (*)
Treść (*)
(*) Pola wymagane