Parkowe ścieżki do 2010 roku

Wchodząc do Parku głównym wejściem od Placu Piastowskiego ukazuje się główna aleja wysadzana lipami i klonami. Na początku alei stoją dwa kamienne lwy, a po lewej stronie znajduje się dawny pałac Schaffgotschów. Został wzniesiony w latach 1784-1788, w miejscu zniszczonej pożarem renesansowej drewnianej rezydencji. Od 1975 r. Pałac należy do Politechniki Wrocławskiej. Po prawej stronie głównego wejścia znajduje się pawilon uzdrowiskowy "Lalka".

Wchodząc w głąb Parku po prawej stronie stoi pawilon uzdrowiskowy "Edward". To właśnie on był głównym domem zdrojowym (Kurhaus), gdzie skupiało się życie towarzyskie Warmbrunn. Sam Kurhaus, który już za polskich czasów zyskał nazwę pawilon „Edward”, był wielokrotnie przebudowywany. Obok znajduje się fontanna z postacią leżącej kobiety - jest to rzeźba "Marysieńka u wód".

Trochę dalej po lewej stronie znajduje się muszla koncertowa, w której odbywają się różne uroczystości, między innymi coroczna impreza "Wiosna Cieplicka", organizowana w maju od 34 lat. Niedaleko muszli rosnące ciekawe drzewo o charakterystycznie wyciętych na szczycie, czteroklapowych liściach to tulipanowiec amerykański.

Dalej, na lewo od głównej alei, stoi pomnik Michała Archanioła zabijającego szatana - symbol zwycięstwa dobra nad złem. Widniejący na pomniku napis ""Quis ut deus" oznacza “Któż jak Bóg” – okrzyk z którym archanioł miał wystąpić przeciwko Lucyferowi i zbuntowanym aniołom.

 

Niedaleko pomnika znajduje się piękny Teatr Zdrojowy, wzniesiony w latach 1833-1836 wg projektu Alberta Kolberga. Ufundowany został przez rodzinę Schaffgotschów. Obecnie Teatr połączony jest z drugim budynkiem, Galerią. Galerię zbudowano w latach 1797-1800 r wg projektu Carla Gottlieba Geisslera. Wewnątrz urządzono restaurację – funkcjonuje ona do dziś, palarnię cygar, czytelnie i sporą salę koncertową.

 

Pomiędzy budynkiem Teatru a muszlą koncertową znajduje się restauracja. Przez cały Park biegnie aleja, na końcu której znajduje się przejście do Parku Norweskiego.