Kościół Zbawiciela

Kościół Zbawiciela

Ewangelicki Kościół Zbawiciela leży bezpośrednio przy głównej alei Placu Piastowskiego. Został wzniesiony przez ewangelików w latach 1774-1777. Zbudowali go Baltazar Essmert z Lubomierza wraz z mistrzem Demusem z Jeleniej Góry. Kościół jest jednym z ciekawszych budowli architektury ewangelików. Sylwetka kościoła od wschodu zabudowana jest wieżą z zegarem, zakończoną hełmem z latarnią. Wewnątrz skromne rokokowe wyposażenie. Jej elipsoidalny kształt podkreślają we wnętrzu empory, których dwa rzędy stoją na kolumnach jońskich i korynckich.