Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach

Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach

Od ponad 10 lat Muzeum jest komunalną instytucją kultury Miasta Jelenia Góra. Należy ono także do największych atrakcji turystycznych miasta i regionu. Co roku odwiedza je ok. 40.000 zwiedzających.
Prócz wystaw stałych poświęconych ptakom i motylom, organizowane są tu wystawy czasowe o tematyce przyrodniczej. Część z nich przygotowują pracownicy Muzeum, np. cykl prezentujący przyrodę Sudetów Zachodnich. Pozostałe wypożyczane są z innych placówek lub od osób prywatnych. Dzięki Państwowemu Muzeum Przyrodniczemu w Görlitz tylko tutaj w Polsce obejrzeć można co dwa lata kolejne edycje wystawy "Życie pod wodą" prezentującej prace nagrodzone podczas największego europejskiego konkursu fotografii podwodnej "Kamera Louis Boutan".
Zbiory Muzeum obejmują ponad 6.600 okazów ptaków, jaj ptasich, ssaków i ich skórek, rogów, motyli, muszli, przekroi drzew, gipsowych modeli grzybów, minerałów oraz min (owadów minujących). Biblioteka Muzeum liczy ok. 3.100 tomów ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych. Pracownicy merytoryczni Muzeum zbierają materiały na terenie Sudetów Zachodnich, na ich podstawie publikują prace zarówno popularne jak i naukowe, opracowują je i prezentują w postaci wystaw czasowych, prelekcji.

Ceny biletów:

Normalny - 4 zł, Ulgowy 3 zł, oprowadzanie po wystawach 30 zł
W niedzielę wstęp bezpłatny!

*Wstęp ulgowy przysługuje studentom, uczniom, emerytom, rencistom i żołnierzom służby czynnej za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki.
Pracownikom muzealnictwa, dzieciom do lat 4 i kombatantom wojennym przysługuje wstęp wolny.
 

Strona: http://www.muzeum-cieplice.pl/