Skład Rady Cieplic

W wyniku przeprowadzonych dnia 20 marca 2011r wyborów do Rady Uzdrowiska Cieplice mandat radnego Rady Jednostki Pomocniczej uzyskały następujące osoby:

 1. Dyrcz Beata Małgorzata
 2. Bałkowska Anna
 3. Futerhendler Robert
 4. Kozak Elwira Katarzyna
 5. Muczyński Zbigniew
 6. Sikora Konrad Jerzy
 7. Skrzydlewska-Antos Bogna Alina
 8. Szklarska Alicja
 9. Bilski Jerzy Edward
 10. Owczarek Jan
 11. Łabieniec Kamil Damian
 12. Łaskawiec Zygmunt Feliks
 13. Szklarski Janusz Zdzisław
 14. Bajor Sylwia Ewelina
 15. Jankowiak-Witek Krystyna